Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Terapii Zajęciowej, Kultury Fizycznej i Sportu”, organizowaną przez Instytut Ochrony Zdrowia Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem, Ukraina, która odbędzie się 10-11 listopada 2021 roku.

Wydarzenie to wpisane jest na Listę konferencji naukowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki w systemie Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy na 2021 r. (List Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy nr 221 / 10-37, z dnia 13.01.2021 r.).

Oprócz połączenia teorii z praktyką i możliwością zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, nowością będzie możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)», ISSN 2522-1795 (print) oraz najlepszych prac w Journal of Physical Education and Sport, ISSN 2247-8051, eISSN 2247-806X (70 pkt. MEiN RP, czasopismo indeksowane w bazie Scopus).

Główne bloki tematyczne Konferencji to:

  • Fizjoterapia,
  • Terapia zajęciowa,
  • Kultura fizyczna,
  • Wychowanie fizyczne,
  • Sport.