Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwszą Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Terapii Zajęciowej, Kultury Fizycznej i Sportu”, organizowaną przez Instytut Zdrowia Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem, Ukraina, która odbędzie się 10-11 listopada 2021 roku.

Wydarzenie to wpisane jest na Listę konferencji naukowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki w systemie Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy na 2021 r. (List Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy nr 221 / 10-37, z dnia 13.01.2021 r.).

Oprócz połączenia teorii z praktyką i możliwością zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, nowością będzie możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)», ISSN 2522-1795 (print) oraz najlepszych prac w Journal of Physical Education and Sport, ISSN 2247-8051, eISSN 2247-806X (70 pkt. MEiN RP, czasopismo indeksowane w bazie Scopus).

Główne bloki tematyczne Konferencji to:

  • Fizjoterapia,
  • Terapia zajęciowa,
  • Kultura fizyczna,
  • Wychowanie fizyczne,
  • Sport.

Konferencja obejmuje wszystkie aspekty fizjoterapii, terapii zajęciowej, wychowania fizycznego i sportu: 

Dydaktyka, technologie edukacyjne, pedagogika specjalna

Zarządzanie w sporcie i fizjoterapii

Adaptacyjna aktywność fizyczna

Sztuki walki

Turystyka wellness

Coaching

Sporty indywidualne

Trening i kontrola umiejętności motorycznych

Psychologia neuromotoryczna

Filozofia sportu i fizjoterapii

Politologia sportu i fizjoterapii

Socjologia sportu i fizjoterapii

Fizjologia sportu i aktywności fizycznej

Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Obiekty sportowe i sprzęt rehabilitacyjny

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sporcie i fizjoterapii

Prawne aspekty sportu i fizjoterapii

Digitalizacja i mediacja w sporcie i fizjoterapii

Marketing w sporcie i fizjoterapii

Sport i fizjoterapia przy Covid-19

Biomechanika

Sport dla każdego

Sport wojskowy

Rekreacja

Zabawy i gry ruchowe

Historia sportu i fizjoterapii

Wiedza o sporcie i fizjoterapii

Zarządzanie sportem i fizjoterapią

Pedagogika sportu

Przepisy prawne dotyczące sportu i fizjoterapii

Medycyna sportowa

Kapitał ludzki w sporcie i fizjoterapii

Trener personalny jako zawód przyszłości

Zintegrowany system kwalifikacji w sporcie

Sportowcy z podwójną karierą

Nauka i sport

E-sport

Kinantropometria