Rejestracja:

do udziału w raporcie - do 25 października 2021 r.;

słuchacz - do 31 października 2021 r.;

na organizację wystawy - do 26 października 2021 r.;

dla klasy mistrzowskiej - do 26 października 2021 r.

 

Zgłaszanie artykułów:

z publikacją w Journal of Physical Education and Sport (Scopus) - do 25 sierpnia 2021 r.;

z publikacją w publikacji fachowej Rehabilitacja i kultura fizyczna oraz rekreacyjne aspekty rozwoju człowieka (Rehabilitation & Recreation) - do 08 listopada 2021 r.