д.мед.н., проф. Ігор Григус

 

д.б.н., проф. Анатолій Магльований

 

д.фіз.вих., проф. Наталія Нестерчук