Почесний патронат: д.с/г.н., проф., ректор Віктор Мошинський (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)

Науковий комітет:

голова:

 • д.мед.н., проф. Ігор Григус (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)
 • члени:
 • д.мед.н., проф., акад. Станіслав Табачніков (Національна академія наук вищої освіти України, м. Київ, Україна)
 • д.б.н., проф. Анатолій Магльований (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна)
 • д.фіз.вих., проф. Наталія Нестерчук (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)
 • д.мед.н., проф. Анатолій Гоженко (Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, м. Одеса, Україна)
 • д.фіз.вих., проф. Анатолій Цьось, ректор (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, Україна)
 • д.п.н., проф. Євгеній Приступа, ректор (Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського, м. Львів, Україна)
 • д.б.н., проф. Богдан Мицкан (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна)
 • д.п.н., проф. Наталія Грицай (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна)
 • д.мед.н., доц. Микола Кручинський (Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь)
 • доктор хаб. Радослав Мушкета, проф. UMK (Університет Миколая Коперника в Торуні; Вища школа Уні-Терра, м. Познань, Польща)
 • доктор хаб. Валерій Жуков, проф. UMK (Університет Миколая Коперника в Торуні, м. Торунь, Польща)
 • доктор хаб., проф. Даріуш Скальскі (Академія фізичного виховання та спорту ім. Є. Снядецкего, м. Гданськ, Польща)
 • к.мед.н., доц. Світлана Власова (Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ, Білорусь)
 • к.п.н., доц. Ернест Аванесов (Державний університет ім. В.Я. Брюсова, м. Єреван, Вірменія)
 • доктор хаб. Рената Бачиньска-Фелусяк, проф. UJD (Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, м. Ченстохова, Польща)
 • доктор хаб. Магдалена Хагнер-Деренговска, проф. UMK (Університет Миколая Коперника в Торуні, м. Торунь, Польща)

Організаційний комітет:

голова:

 • к.фіз.вих., доц. Анжела Ногас (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)
 • члени:
 • д.п.н., доц. Олена Кузнєцова (Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь)
 • к.фіз.вих., доц. Ольга Нагорна (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)
 • к.мед.н., доц. Тетяна Маринич (Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь)
 • д-р Матеуш Томанек (Університет Миколая Коперника в Торуні, м. Торунь, Польща)
 • ст. викл. Олександр Ніколенко (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)
 • маг. Олександр Романюк (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна)